HANA DVORSKÁ

 

 

 


 

 

 

Zdravotnická poliklinika Slovany,Plzeň

Francouzská tř. 4

2.patro

ordinace č. 222 

 

Psychické, psychosomatické, fyzické nemoci, psychospirituální krize, vztahové záležitosti, krizová intervence,očista.... 


Objednávky, informace,podrobnosti k aktivitám:

Tel.č.  775 66 92 65

E-mail: hanadvorska@gmail.com

www.hanyzka.wbs.cz


(volám na nepřijaté hovory v nejbližší době zpět, prosím o trpělivost

 

 Pracovní doba dle objednávek

Pro akutní případy mám vyhrazený čas

Zpracovávám hlubinnou terapiií  naše vlastní  příčinné události potíží, nemocí, problémů i příčinné události našich předků,  rodových linií. Oba druhy vzpomínek máme uložené v našem nevědomí, nevědomé paměti. Pracuji za podkladě klasické, alternativní, čínské medicíny, darů, bohaté praxe.


 
 

 

 

 

"Člověk, aby byl dobrý...

Nestačí,

aby Dobro znal,

ale aby Dobro miloval."

 


Socha svobody - dovolme si být svobodní.......

Kompletní terapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Intenzivní 30 min. terapie

Oblokování

Konzultace, poradenství

Meditační terapie

Tradiční čínská medicína - mykoterapie, bylinné tablety

Individuální bylinné směsi

Regresní vstupy do minulosti

Léčení rodových linií. dědičnosti

Léčivý dotek

Individuální i skupinové kursy

Škola regresní psychoterapie

 

 

 

 

"Kde není láska, tam zasej lásku a sklidíš lásku." 

Pomoc i obětem magií, manipulací jakýhkoliv druhů , násilí, depresivním lidem, onkolog.nemocným, lidem se vztahovými potížemi atd. 


Pracuji  přes Skype na dálku i do zahraničí

Nejsem zastáncem terapií, při kterých trpíme,  není to nutné. Má služba lidem je láskyplná.

Nemám limity, omezení, neuznávám pověry. Jsem vyznavačem svobody a lásky ve všech oblastech našeho života na základě dodržování morálních zásad. 

Cítím nadhled, pochopení, dodržuji diskrétnost.

 

 

  Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu, obor všeobecná ekonomika.     

     Skvělou a zajímavou zkušeností  pro mě bylo i dlouholeté  zaměstnání úřednice  na plzeňské radnici. Kontakt s reprezentanty města i občany mě naučil mnohé.

    Jsem absolvent mnoha seminářů. Vážím si výcviku Ing. Andreje Dragomického Hlubinné abreaktivní psychoterapie.

    Mám zkušenost s onkologickou  nemocí v nízkém věku, která ovlivnila můj život. Návrat nemoci jsem zvládla přírodní léčbou, podporou přátel terapeutů bez klasické radioterapie. Onkologické onemocnění štítné žlázy mě dovedlo k touze pomáhat nemocným, trpícím lidem.

    Životním předělem se staly cesty do Israele, pouť do Santiaga de Compostela, návštěva Monserratu, Domrémy – místa narození mé patronky Johanky z Arcu atd.

    Mám ráda lidi dobrého srdce, vzdělávání, četbu, cestování, historické památky. Zajímá mě filosofie, angličtina, dějiny, teologie. Nejím maso, nepiji alkohol.

   V roce 2014  jsem dokončila 3leté studium - celoživotní vzdělávání Pražská vysoké školy psychosociálních studií.

    Pomohla mi s kvalitním  vzděláním, seberozvojem, sebepoznáváním a pochopením, co nejcitlivějšího přístupu ke klientům. Porozuměla jsem podstatě různých  profesionálních, klasických, medicínských terapií, psychoterapií, léčbám,  psychoanalýz,  pomoci nemocným, trpícím lidem. Vzdělala mě v různých oborech klasické vzdělání: např. v  psychologii, psychiatrii, sexuologii, medicíně, psychoanalýze, komunikačních dovednostech, sociologii, kulturní antropologii atd. atd. Seznámila jsem se s historií psychologie, psychiatrie, medicíny.

    Prošla jsem specializovanými semináři této školy: Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých tady a teď, Rogersovská psychoterapie, Vybrané kapitoly z lékařství, Kognitivně-behaviorální terapie depresí, Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch, Fenomenologie.

Poselství této školy:

"Základem lidské společnosti jsou konkrétní, živé, neredukované lidské vztahy, zájem jednoho o druhého, pomoc a účast na osudech lidí, rodin a přirozených lidských společenství. Posláním psychologa, sociálního a zdravotně-sociálního pracovníka je skutečná pomoc konkrétním lidem, a nikoliv byrokratický přístup".


   


S láskou a úctou

                                                          Hana Dvorská