Najdou si vás!

Štěnice jsou zajímavé tím, že vyhledávají své hostitele pomocí takzvaných tepelných senzorů. Přiláká je rovněž oxid uhličitý, který jejich potenciální hostitel vydechuje. Přes den jsou schované ve svých úkrytech, z nichž vylézají v noci, zejména nad ránem, a vyhledávají zejména odhalené části lidského těla. Oproti komářímu bodnutí, které člověk okamžitě pocítí, je bodnutí tohoto cizopasníka téměř nebolestivé, neboť při sání vypouští do rány zvláštní sekret, který má anestetické účinky. A tak si tento vnější cizopasník může na vaší krvi pochutnávat 5 až 20 minut. Jak dlouhá bude doba sání, to závisí především na jeho vývojovém stádiu.

Jsou infikované

Během sání může štěnice samozřejmě přenést do vaší krve zárodky nejrůznějších onemocnění. Často se mluví o tyfu či tuberkulóze. Choroboplodných zárodků, které však mohou tito cizopasníci přenášet, je ale celá řada. Jakmile se najedí, odcházejí trávit nasátou krev zpět do svých úkrytů. K opakovanému sání dochází zhruba po sedmi až deseti dnech. Pokud máte jen sebemenší podezření, že by se výskyt těchto cizopasníků týkal i vašeho objektu, neprodleně kontaktujte naši deratizační firmu.